close icon
Witamy w Copykrea

Wykryliśmy, że przeglądasz z innej lokalizacji do tej, która odpowiada tej stronie. Nie mamy strony internetowej dla kraju, z którego nas odwiedzasz, ale mamy światową stronę internetową. Potwierdź, która strona chcesz odwiedzić.


Nota prawna

Wszystkie nasze warunki prawne można znaleźć tutaj

Informacje ogólne w celu wypełnienia obowiązków określonych w ustawie 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym.

Nazwa firmy: eCommProjects Internet S.L.
CIF: ES B24711269
Adres: C/Azorín 140, 24010 León, León, Hiszpania
Email: [email protected]
Telefon: +34 987 80 85 73
Dane rejestrowe: Rejestracja w rejestrze handlowym León, tom 1324, strona 180, numer strony LE-25015, 1. wpis.

eCommProjects Internet S.L. nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za nieprawidłowe, niewłaściwe, niewłaściwe lub niezgodne z prawem wykorzystanie przez osoby trzecie informacji pojawiających się na stronach internetowych Copykrea.

Podobnie, strony internetowe Copykrea mogą zawierać linki do innych stron osób trzecich, których eCommProjects Internet S.L. i Copykrea nie mogą kontrolować i które nie ponoszą odpowiedzialności za treści, które mogą pojawić się na tych stronach. Istnienie tych linków nie oznacza żadnego rodzaju stowarzyszenia, fuzji lub uczestnictwa w powiązanych podmiotach.

eCommProjects Internet S.L. nie ponosi odpowiedzialności za treści lub informacje publikowane przez osoby trzecie na naszej stronie internetowej copykrea.pl. Jednakże, zgodnie z obowiązującymi przepisami, eCommProjects Internet S.L. udostępnia się właściwym organom prawnym, współpracując w celu przerwania lub, w stosownych przypadkach, wycofania treści, które mogą naruszać przepisy krajowe lub międzynarodowe, naruszać prawa osób trzecich lub być sprzeczne z moralnością lub porządkiem publicznym. Podobnie, w przypadku, gdy jakikolwiek użytkownik uzna, że na stronie internetowej znajdują się treści, które podlegają kwalifikacji merytorycznej, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas za pośrednictwem metod kontaktowych, o których mowa powyżej.

Firma eCommProjects Internet S.L. jest właścicielem całej zawartości strony internetowej lub, w stosownych przypadkach, posiada licencję lub upoważnienie od właściciela. Nieautoryzowane powielanie, dystrybucja, komercjalizacja lub przekształcanie jakiejkolwiek zawartości strony internetowej stanowi naruszenie praw własności intelektualnej i przemysłowej i może stanowić podstawę wszelkich działań sądowych lub pozasądowych, które mogą odpowiadać posiadaczom praw do ich obrony.

Aby uzyskać dostęp do niektórych usług i/lub produktów oferowanych za pośrednictwem strony internetowej, należy podać pewne dane osobowe. Informujemy, że eCommProjects Internet S.L. przestrzega aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Wszelkie informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie "Polityka prywatności" w naszej witrynie (zobacz Politykę prywatności tutaj).

W przypadku każdego rodzaju umowy z Copykrea informujemy o warunkach na stronie "Warunki ogólne" naszej witryny internetowej (zobacz Warunki ogólne tutaj).

Własność intelektualna i przemysłowa

Wszystkie treści na stronie internetowej są własnością eCommProjects Internet S.L. lub są jej przypisane przez stronę trzecią; w każdym przypadku są one chronione przepisami dotyczącymi własności intelektualnej i przemysłowej.

Powielanie, przesyłanie, tłumaczenie, dystrybucja, adaptacja, udostępnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie i/lub modyfikowanie, całkowite lub częściowe, jest zabronione bez uprzedniej wyraźnej i pisemnej zgody eCommProjects Internet S.L. jakiejkolwiek treści zawartej na stronie internetowej, zarówno tej będącej własnością eCommProjects Internet S.L., jak i tej przypisanej jej przez stronę trzecią. Korzystanie z tej strony internetowej nie przyznaje praw do żadnych obrazów, tekstów, dokumentów, zdjęć, rysunków, przedstawień graficznych itp. produktów sprzedawanych na niej lub marek, nazw handlowych, logo lub innych znaków wyróżniających, które są na niej używane.

W żadnym wypadku eCommProjects Internet S.L. nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub nieodpowiednie wykorzystanie przez osobę trzecią istniejących treści na tej stronie internetowej ani za konsekwencje, które mogą wyniknąć z takiego wykorzystania.

Firma nie udziela licencji na korzystanie z tych treści.

Spółka nie udziela żadnej licencji ani upoważnienia do korzystania z jej praw własności intelektualnej i przemysłowej lub jakiejkolwiek innej własności lub prawa związanego ze stroną internetową, usługami lub jej zawartością.

Polityka jakości

eCommProjects Internet S.L. to firma zajmująca się dostarczaniem zaawansowanych usług w różnych sektorach przemysłowych w kraju i za granicą:

- "Handel internetowy i usługi".

- "Handel internetowy oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do: komputerów, artykułów szkolnych i biurowych oraz produktów erotycznych i powiązanych. Usługa kopiowania online."

Jako instrument stosowania swojej Polityki Jakości przyjmuje System Zarządzania zgodny ze strategiczną polityką firmy, zgodnie z normą referencyjną UNE-EN ISO 9001:2015. Podobnie, ustanawia okresową kontrolę Systemu Zarządzania, poprzez audyty jakości, zgodnie z normą odniesienia, aby ostatecznie uzyskać oficjalne uznanie przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Jako kontynuacja trajektorii eCommProjects Internet S.L. i w odpowiedzi na oczekiwania swoich klientów i innych interesariuszy, Kierownictwo promuje Jakość obecną we wszystkich swoich działaniach udając:

W tym sensie Zarząd eCommProjects Internet S.L. ustanawia następujące wytyczne i zobowiązania:

Zarząd eCommProjects Internet S.L. zapewni właściwe wdrożenie, działanie i ciągłe doskonalenie skuteczności i zdolności Systemu Zarządzania w celu osiągnięcia oczekiwanych wyników we wszystkich obszarach i działaniach organizacji, zapewniając niezbędne zasoby.

Szczegółowe Cele Jakości są częścią ogólnych celów eCommProjects Internet S.L., które są definiowane każdego roku i są szczegółowo określone w konkretnych planach lub programach ich osiągnięcia, z określeniem osób za nie odpowiedzialnych, terminów realizacji i środków niezbędnych do ich osiągnięcia.

Wdrożenie niniejszej Polityki jest obowiązkiem wszystkich członków firmy, począwszy od Zarządu. W celu jej zrozumienia, stosowania i aktualizacji, Zarząd zobowiązuje się do jej ujawnienia, tak aby wszystkie osoby w organizacji lub z nią związane, na dowolnym poziomie, posiadały niezbędne informacje i szkolenia, które pozwolą im wykonywać swoje czynności zgodnie z tym, co zostało ustalone w Systemie Zarządzania.

Adres eCommProjects Internet S.L. na kwiecień 2024 r.

Licencja praw autorskich

eCommProjects Internet S.L. posiada znak jakości "Licencjonowana kopia" od Hiszpańskiego Centrum Praw Reprograficznych (CEDRO), który poświadcza, że dokumentacja wydrukowana w Copykrea została odtworzona zgodnie z prawem.

Ta licencja praw autorskich pozwala na drukowanie, kopiowanie i skanowanie dzieł chronionych prawem autorskim, takich jak książki, podręczniki lub artykuły z gazet i czasopism.