close icon
Witamy w Copykrea

Wykryliśmy, że przeglądasz z innej lokalizacji do tej, która odpowiada tej stronie. Nie mamy strony internetowej dla kraju, z którego nas odwiedzasz, ale mamy światową stronę internetową. Potwierdź, która strona chcesz odwiedzić.


Polityka prywatności

Dbamy o Twoją prywatność. Przeczytaj uważnie naszą politykę

Rozszerzone informacje na temat ochrony danych

Podmiot eCommProjects Internet S.L. przestrzega przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych obowiązujących w Unii Europejskiej, w szczególności w odniesieniu do rozporządzenia (UE) 679/2016, znanego jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz LO 3/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych (LOPDGDD)

Systemy eCommProjects Internet S.L. zostały zaprojektowane z uwzględnieniem znaczenia praw podstawowych osób, których informacje są przetwarzane.

Systemy eCommProjects Internet S.L. zostały zaprojektowane z uwzględnieniem znaczenia podstawowych praw osób, których informacje są przetwarzane, w szczególności prawa do prywatności i czci osobistej. W tym celu podmiot eCommProjects Internet S.L. przestrzega również ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgoda udzielona przez dzieci poniżej 13 roku życia nie będzie uznawana za ważną w kontekście usług społeczeństwa informacyjnego, a autoryzacja przez rodziców lub opiekunów prawnych będzie wymagana, gdy zgoda zostanie udzielona przez osoby niepełnoletnie w wieku od 13 do 18 lat.

W żadnym wypadku podmiot eCommProjects Internet S.L. nie będzie żądał od małoletnich informacji o sytuacji społeczno-ekonomicznej ich rodziców lub opiekunów, ani żadnych innych danych osobowych, które nie są niezbędne do świadczenia usług.

Informacje o ochronie danych osobowych nie będą uznawane za ważne w kontekście usług społeczeństwa informacyjnego.

Informacje na temat ochrony danych, z którymi powinny zapoznać się osoby, których dane są przetwarzane przez eCommProjects Internet S.L., są wyszczególnione poniżej.

Odpowiedzialni za dane osobowe

Za dane osobowe przechowywane przez eCommProjects Internet S.L. odpowiadają:

Przetwarzane dane osobowe

Dane osobowe przetwarzane przez eCommProjects Internet S.L. to:

W przypadku, gdy którekolwiek z tych danych nie zostaną dostarczone przez zainteresowaną stronę, może to uniemożliwić ciągłość relacji między podmiotem a zainteresowaną stroną.

W każdym przypadku dane osobowe przetwarzane przez podmiot są minimalne i niezbędne do osiągnięcia odpowiedniego celu. (Patrz następna sekcja).

Cel przetwarzania danych osobowych

W eCommProjects Internet S.L. możemy przetwarzać informacje dostarczone przez zainteresowane strony w celu:

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez eCommProjects Internet S.L. w granicach ustanowionych przez obowiązujące przepisy w oparciu o świadczone usługi, podczas gdy relacja handlowa jest utrzymywana i / lub w czasie, gdy może istnieć jakakolwiek odpowiedzialność wynikająca z tej relacji. Po upływie tego okresu dane zostaną zniszczone, a przechowywane będą tylko dane niezbędne do dochodzenia przyszłych roszczeń.

Uzasadnienie przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez eCommProjects Internet S.L. odbywa się na podstawie jednej lub kilku z poniższych podstaw prawnych:

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcy danych osobowych użytkownika, jeśli ma to zastosowanie w przypadku klienta lub użytkownika sieci, będą zawsze w ramach uzasadnionego zadania określonego w umowie. Przekazywanie danych będzie miało miejsce zawsze, gdy będzie to konieczne do świadczenia usług zakontraktowanych przez zainteresowaną stronę lub w celu poprawy jej doświadczenia.

Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane innym spółkom Grupy Integra Media w celu zaoferowania użytkownikowi najlepszej obsługi. Jeśli użytkownik wyrazi na to jednoznaczną i wyraźną zgodę, spółki te mogą przetwarzać jego dane osobowe w celu przesyłania mu ofert i wiadomości reklamowych.

Dane zbierane przez eCommProjects Internet S.L. od użytkowników jego strony internetowej są następujące:

Firmą, która może uzyskać Twoje dane osobowe w tym przypadku, ponieważ zapewnia eCommProjects Internet S.L. pomoc w utrzymaniu tej strony, jest Integra Media Digital S.L., która jest częścią IntegraMedia Group.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o osobach odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych innych kategorii zainteresowanych stron, które nie są użytkownikami sieci, ponieważ należysz do jednej z nich (jesteś klientem, pracownikiem, dostawcą itp.), poinformuj nas o tym na następujący adres e-mail: [email protected].

Nie przewiduje się wysyłek do krajów trzecich spoza Unii Europejskiej.

Profilowanie

W eCommProjects Internet S.L. zautomatyzowane profile są tworzone wyłącznie na podstawie danych uzyskanych od użytkowników sieci. Umożliwia to podmiotowi poznanie przeciętnych cech użytkowników strony w celu zaoferowania cyfrowego doświadczenia bardziej dostosowanego do ich potrzeb.

Prawa do danych osobowych

Zainteresowane strony mają prawo do potwierdzenia, czy eCommProjects Internet S.L. przetwarza ich dane osobowe, czy nie. Ponadto zainteresowane strony mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania niedokładnych danych lub ich usunięcia w stosownych przypadkach. W pewnych okolicznościach zainteresowane strony mogą również zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych i przeniesienia tych danych do innego podmiotu.

W przypadku wystąpienia szczególnych warunków w sytuacji zainteresowanej strony, może ona również sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych przez eCommProjects Internet S.L., co będzie oznaczało natychmiastowe zaprzestanie przetwarzania jej danych osobowych i zniszczenie tych danych, jeśli zainteresowana strona sobie tego życzy.

Ponadto zainteresowane strony mają prawo do złożenia skargi do organu kontrolnego w tej sprawie, Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, za każdym razem, gdy uznają, że ich prawa do ochrony danych zostały naruszone. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.aepd.es

W przypadku, gdy zainteresowana strona chce skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw do ochrony danych, powinna skontaktować się z eCommProjects Internet S.L. pod następującym adresem pocztowym: C/Azorín 140, 24010 León, León (Hiszpania).

Aby uzyskać więcej informacji, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected], z którego otrzymasz formularz wniosku o skorzystanie z przysługujących Ci praw i należną odpowiedź w ciągu maksymalnie jednego miesiąca. Przypomina się, że w celu skorzystania z praw do ochrony danych eCommProjects Internet S.L. ma prawo zweryfikować tożsamość wnioskodawcy.

Podmiot eCommProjects Internet S.L. ma prawo zweryfikować tożsamość wnioskodawcy.

Podmiot eCommProjects Internet S.L. zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszej Polityki prywatności w celu dostosowania jej do przyszłych zmian, które mogą mieć miejsce.

Niniejsza Polityka prywatności jest aktualna na dzień 10 maja 2021 r.

Dane kontaktowe w celu skorzystania z przysługujących praw:

eCommProjects Internet S.L. C/Azorín 140 - 24010 León, León (Hiszpania). E-mail: [email protected]

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: [email protected]

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych.